Rejsebestemmelser

VORES REJSEBESTEMMELSER

​Rejsedeltagerens ansvar

Enhver rejsedeltager skal være selvhjulpen. Møder rejsedeltageren ikke rettidigt op/udebliver eller ikke kan deltage pga. glemt eller ugyldigt pas, kan der ikke forventes nogen godtgørelse. Rejsedeltagerne er forpligtet til at respektere ordensbestemmelserne som er gyldige for transportmidler, hoteller e.t.c. samt optræde således, at medrejsende ikke generes. Tilsidesættes disse regler, forbeholder Skørringe Rejser sig ret til at udelukke rejsedeltageren fra rejsen. Deltageren må da selv bekoste hjemrejsen og der ydes ingen godtgørelse for tabt rejse.

Bagageansvar

Deltageren er selv ansvarlig for, at bagage kommer med og af busssen og bør kontrollere, at dette finder sted.

Skørringe Rejser er ikke ansvarlig for beskadiget eller bortkommen bagage og rejsedeltageren er selv ansvarlig for personlige ejendele, uanset om de er under aflås eller i bus eller lignende. Evt. erstatningskrav vedr. stjålet, forsvundet eller beskadiget bagage må rettes til deltagerens eget forsikringsselskab.

Pas/Visa

Husk at medbringe gyldigt pas som bedes opbevaret i håndbagagen.

Efterlysning af glemte ting

Efterlysning modtages kun i kontorets åbningstid ma-fr kl. 09.00-15.00 og må ske straks efter hjemkomst. Efterlysning senere end 7 dage efter hjemkomst kan ikke forventes behandlet. Glemte sager kan ikke sendes men afhentes hos Skørringe Rejser. Hvis glemte sager ønskes eftersøgt beregnes et gebyr på kr. 100,- + evt. forsendelsesgebyr.

Reklamationer

Eventuelle reklamationer under rejsen fremsættes straks på stedet til Skørringe Rejser’s repræsentant på stedet (chaufføren), således at eventuelle fejl eller mangler kan blive rettet.

​Udflugter

Fravælger man at deltage på en i forvejen betalt udflugt får man ikke udgiften til måltider eller andre ydelser refunderet.

Påstigning

Påstigning er muligt på de anførte påstigningssteder, se opsamlingsplan. Hvis der er andre påstigningssteder vil de stå anført under den enkelte rejse.

Køre-hviletidsbestemmelser

Skørringe Turistbusser/Rejser er af den opfattelse, at reglerne for køre- og hviletider er rimelige og de SKAL derfor overholdes af vores chauffører

Aflysning af rejsen

Skørringe Rejser har ret til at aflyse af følgende årsager:

Såfremt Skørringe Rejser ikke har modtaget et tilstrækkeligt antal tilmeldinger. I dette tilfælde er Skørringe Rejser forpligtet til at underrettet rejsedeltageren senest 14 dage før afrejse.

Aflyses en rejse pga. katastrofe, krigshandlinger, uroligheder, strejker o.lign udbetales det indbetalte beløb uden fradrag og derudover tilkommer der ikke kunden nogen erstatning.

Øvrige betingelser

Ret til ændringer i rejseruter, datoer, priser osv. forbeholdes, hvis det af tvingende grunde skulle være nødvendigt.

Vi tager forbehold for skrivefejl på vores hjemmeside.